0299-
480630SOCIALE WIJKTEAMS PURMEREND

melkwegbrug

Er is een wijkteam actief in:

 1. Centrum en Gors
 2. Purmer-Noord en Purmer-Zuid
 3. Weidevenne
 4. Wheermolen en Overwhere


Het wijkteam vormen we met elkaar: buurtbewoners en medewerkers van diverse organisaties. In het wijkteam zoeken we samen naar antwoorden en oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie. Ook ideeën over uw wijk kunt u bespreken in het wijkteam. Zo kunt u bij het wijkteam terecht met vragen over:

 • contacten in de wijk
 • sport en activiteiten
 • inkomen en (vrijwilligers)werk
 • wonen
 • zorg en hulpmiddelen
 • opvoeding en gezin
 • school en opleiding
 • geld en regelzaken


Samen aan de slag
Heeft u zorgen of problemen, dan denkt iemand van het wijkteam graag met u mee. Samen met hem of haar gaat u aan de slag. Wat kunt u zelf, welke hulp is er uit uw omgeving en wat is er nog meer nodig? We maken samen een plan en werken zo stap voor stap aan oplossingen.

Activiteiten
Wilt u iets organiseren voor uw straat of wijk? Heeft u ideeën over activiteiten, sporten of verenigingen? Medewerkers van het wijkteam denken graag met u mee en kunnen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.

Doe mee!
Wilt u iets betekenen voor anderen in uw wijk? Bent u een betrokken bewoner? In het wijkteam bespreken we  graag wat uw ideeën en mogelijkheden zijn.