luchtfoto Purmerend


NETWERK

Hieronder vindt u links naar de websites van onze netwerkpartners:

 • Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP)
  www.opvangcentrumpurmerend.nl
  Het AOP biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven.
 • Basisonderwijs confessioneel
  www.cpow.nl
  Oecumenische, Protestants Christelijke en Rooms Katholieke scholen. 
 • Basisonderwijs openbaar
  www.opso-purmerend.nl
  Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend.
 • Bibliotheek Waterland
  www.bibliotheekwaterland.nl
  Diverse vestiging van de bibliotheek in de regio Waterland.
 • Brijder verslavingszorg
  www.brijder.nl
  Begeleiding van mensen met verslavingszorgproblemen. 
 • Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/ Waterland
  www.bureaudiscriminatiezaken.nl 
  Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
 • Jeugdbescherming regio Amsterdam
  www.jbra.nl
  Advies, ondersteunin, bescherming en begeleiding.
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
  www.hetccv.nl
  Ontwikkelt en implementeert kennis en samenhangende instrumenten om de maatschappelijke veiligheid te vergroten.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend
  www.cjgpurmerend.nl
  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar ouders/ verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.
 • Clup Welzijn
  www.clup.nl
  Clup Welzijn helpt mensen om mee te doen in de samenleving. Om te beginnen in hun buurt, maar ook daarbuiten. Clup ondersteunt buurtbewoners om zélf actief te zijn of te worden.
 • Clusius College
  www.clusius.nl
  VMBO-groen opleidingen.
 • Context
  www.context.nl
  Psychische problemen voorkomen of voorkomen dat deze erger worden, door voorlichtingen, cursussen, trainingen en workshops. 
 • Evean
  www.evean.nl
  Evean biedt haar cliënten een compleet en samenhangend aanbod van zorg, behandeling, welzijn, wonen en diensten, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.
 • Evean ledenvereniging
  www.ledenvereniging.nl
  Evean ledenvereniging helpt u graag zo lang mogelijk, veilig en prettig thuis wonen. De ledenvereniging biedt een breed pakket diensten en voordelen en geeft leden advies over wonen, zorg en welzijn.
 • Gemeente Purmerend
  www.purmerend.nl
 • GGD Zaanstreek-Waterland
  www.ggdzw.nl
  De Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Zaanstreek-Waterland.
 • Gilde Purmerend en Omstreken
  www.gildepurmerend.nl
  Gilde P&O brengt vraag en aanbod bij elkaar. Zij beschikt over een bestand van mensen die hun specifieke kennis en ervaring willen overdragen.
 • Heliomare
  www.heliomare.nl 
  Heliomare ondersteunt volwassenen en kinderen met een beperking (door handicap, ziekte of na een ongeluk), zodat zij nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.
 • Home Start
  www.home-start.nl 
  Home Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen.
 • Humanitas 
  www.humanitas.nl
  Ontwikkelt en organiseert voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
 • Jongeren Informatie Punt
  www.jipsite.nl 
  Informatie en advies voor jongeren.
 • Kinderopvang Purmerend
  www.kinderopvangpurmerend.nl
  De website van Kinderopvang Purmerend.
 • Kindertelefoon
  www.kindertelefoon.nl
  De Kindertelefoon is iedere dag bereikbaar 0800-0432 of mobiel: 0900-0132.
 • Leviaan
  www.leviaan.nl
  Samen werken aan perspectief
  Leviaan is er voor mensen met psychische problematieken tijdens een kwetsbare periode in hun leven.
 • Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie
  www.lucertis.nl
  Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt een breed behandelaanbod voor kinderen, jongeren en hun omgeving.
 • MEE Amstel en Zaan
  www.meeaz.nl
  MEE Amstel en Zaan is er voor alle mensen met een handicap
 • Meedoen werkt
  www.meedoeninpurmerend.nl 
  Via Meedoen Werkt! kunnen mensen met een Wwb-uitkering zichzelf ontwikkelen om (weer) mee te doen aan de maatschappij.
 • MOVISIE
  www.movisie.nl
  Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling. 
 • Muziekschool van Ingen
  www.demuziekschool.nl
  Groepsgericht muziekonderwijs, waarbij veel ruimte is voor individuele wensen.
 • Muziekschool Waterland
  www.muziekschoolwaterland.nl
  Muziekschool, Dans, Popschool, Workshops, Muziek en Dans voor scholen.
 • Odion
  www.odion.nl
  Ondersteuning voor mensen met een handicap.
 • Palliatieve Terminale Zorg
  https://www.desmd.nl/home/vrijwilligers-palliatieve-terminale-zorg/
  Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg is een vorm van mantelzorgondersteuning in de laatste levensfase door een vrijwilliger.
 • Parnassiagroep
  www.parnassiagroep.nl 
  Hulp en zorg bij psychische en psychiatrische klachten.
 • P3 Purmerend
  www.p3purmerend.nl
  Pop- en cultuurpodium in Purmerend
 • Persoonlijk Perspectief
  www.persoonlijkperspectief.nl 
  Persoonlijk Perspectief is een Bureau voor re-integratiesupport. 
 • Politie Zaanstreek Waterland
  www.politie.nl 
  Politiewerk vanuit wijkteams, ondersteund door rechercheteams en specialisten.
 • Prinsenstichting
  www.prinsenstichting.nl
  Ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven in en met de samenleving.
 • Purmerendse Scholengroep
  www.psg.nl
  Jan van Egmond Lyceum, Da Vinci College, De Koogmolen, W.J. Bladergroen, Nelson Mandela, Antoni Gaudi.
 • Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak 
  www.rcodehoofdzaak.nl
  Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een cliëntenorganisatie die zich richt zich op participatie en belangenbehartiging van, voor en door mensen met een (ernstige) psychische aandoening
 • Spirit!
  www.spirit.nl
  Voor hulp aan jeugd en opvoeders.
 • Spurd
  www.spurd.nl 
  Spurd wil scoren met sport! Kijk op deze website voor informatie over sportmogelijkheden in Purmerend bij Spurd en bij andere sportaanbieders.
 • Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland
  www.smdzw.nl
  De SMD biedt ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied
 • Stichting Wonen en Zorg Purmerend
  www.swzp.nl
  De Stichting Wonen en Zorg Purmerend beheert de woon/zorg locaties De Tien Gemeenten en De Rusthoeve; in voorbereiding is het complex 'Heel Europa' in kwadrant Europa van Weidevenne, waarin de SWZP deelneemt met o.a. 4 groepswoningen voor dementerenden.
 • Triple P
  www.positiefopvoeden.nl
  Triple P staat voor positief pedagogisch programma.
 • Veilig thuis
  www.veiligthuiszw.nl
  advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
 • VrijwilligersPunt
  www.vrijwilligerspunt.nu 
  In het Vrijwilligerspunt komen vrijwilligers en organisaties samen. 
 • Wherelant
  www.wherelant.nl
  Centrum voor kunsteducatie.
 • Wijkkerngroepen
  Wijkkerngroep Centrum
  Wijkkerngroep Gors
  Wijkkerngroep Overwhere
  Wijkkerngroep Purmer-Noord
  Wijkkerngroep Purmer- Zuid
  Wijkkerngroep Wheermolen
 • Wonen Plus
  www.rswp.eu
  WonenPlus helpt kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonenmet inzet van vrijwilliger.
 • Woningcorporaties
  www.Rochdale.nl
  www.intermaris.nl 
  www.Wooncompagnie.nl
  www.woonzorgNederland.nl
 • Zorgcirkel
  www.zorgcirkel.com
  "Ouder worden in een stijl die bij u past".
 • Zorgplatform Waterland
  www.swvwaterland.nl
  Samenwerkingsverband basisonderwijs in de regio Waterland